GAZOWA POMPA CIEPŁA

ZALETY SYSTEMÓW ECO G I ECO G MULTI

2-rurowa seria ECO G I ECO G MULTI oferuje nie tylko ulepszone charakterystyki, ale również zwiększoną elastyczność.
SYSTEMY ECO G
 
2-rurowa seria S oferuje nie tylko ulepszone charakterystyki, ale również zwiększoną elastyczność.

 

Zalety systemów ECO G:

  • Wysokowydajna praca
  • Najniższa emisja tlenków azotu
  • Wysokie parametry
  • Niezrównana energooszczędność
  • Wykorzystanie wody lodowej
  • Brak konieczności odszraniania
Schemat systemu
1. Obwód czynnika gazowego /  Obwód czynnika ciekłego / 3. Zawór 4-kierunkowy / 4.Wymiennik ciepła / 5. Separator oleju / 6. Czujnik poziomu oleju / 7. Sprężarka / 8. Elektroniczny zawór sterujący / 9. Jednostki zewnętrzne / 10. Jednostki wewnętrzne

NOWY SYSTEM ECO G HI POWER

URZĄDZENIA 2-RUROWE SERII VRF NAPĘDZANE GAZEM Z GENERATOREM ELEKTRYCZNYM

Urządzenia systemu ECO G HI POWER stanowią rewolucyjne rozwiązanie w projektowaniu instalacji klimatyzacji. Jest to pierwszy system VRF, wyposażony w bezłożyskowy generator z magnesem stałym, który umożliwia ogrzewanie, chłodzenie, podgrzewanie wody użytkowej, a teraz również wytwarzanie energii elektrycznej. Każda jednostka systemu ECO G HI POWER jest wyposażona w generator o mocy 2,0 kW, dzięki któremu zużycie energii elektrycznej przez jednostkę znacząco się obniża.
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

• 2-RUROWY SYSTEM KLIMATYZACJI UMOŻLIWIAJĄCY CHŁODZENIE
  LUB OGRZEWANIE
• GENEROWANIE DO 2 kW ENERGII ELEKTRYCZNEJ
  (WYKORZYSTYWANEJ W JEDNOSTCE ZEWNĘTRZNEJ)
• BARDZO SPRAWNY GENERATOR
• MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA DO 24 JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH
• WSPÓŁCZYNNIK PRZEWYMIAROWANIA WYDAJNOŚCI JEDNOSTEK
  WEWNĘTRZNYCH: 50 ÷ 200%
• WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA DLA CIEPŁEJ WODY: 15 ÷ 30 kW

Dodatkowa charakterystyka techniczna

• Podgrzewanie wody bez ponoszenia kosztów dla całego zakresu
  temperatur w trybie chłodzenia oraz w trybie ogrzewania przy
  temperaturze zewnętrznej powyżej 7 °C
• Maksymalna dopuszczalna długość głównego rurociągu: 200 m
  (L1) * W odniesieniu do temperatury zewnętrznej.

Generowanie energii elektrycznej podczas ogrzewania lub chłodzenia

Równoczesne generowanie energii elektrycznej i klimatyzowanie (ogrzewanie lub chłodzenie), z wykorzystaniem ciepła odpadowego silnika. Urządzenia systemu EGO G HI POWER mogą generować energię elektryczną o mocy 2,0 kW ze sprawnością przekraczającą 40%.

Nowy system ECO G HI POWER


Urządzenia GHP z generatorem energii elektrycznej zużywają jedynie 1% energii elektrycznej wymaganej przez standardowe systemy VRF!
 
 
 
 

GHP AISIN TOYOTA

Technologia gazowych pomp ciepła GHP polega na wykorzystaniu silnika spalinowego zasilanego gazem do napędu zespołu sprężarek pracujących w wysokowydajnym układzie pompy ciepła ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego VRF. Ciepło powstające podczas pracy silnika wykorzystywane jest w tym układzie jako źródło ciepła zasilającego obieg pompy ciepła w trybie ogrzewania, a także pozwala na wyeliminowanie strat związanych z procesem odszraniania parownika, które występują w tradycyjnych układach elektrycznych pomp ciepła. W trybie chłodzenia ciepło to w całości może być wykorzystywane do darmowego podgrzewania ciepłej wody użytkowej.
 
Zastosowany w układzie GHP silnik spalinowy różni się od konstrukcji stosowanych w branży motoryzacyjnej. Został on zaprojektowany w Centrum Badawczo-Rozwojowym TOYOTA specjalnie do zastosowania jako napęd w gazowych pompach ciepła. Silnik ten pracuje w cyklu Millera, który charakteryzuje się skróconym suwem sprężania oraz niższym ciśnieniem sprężania, i w związku z tym niższymi temperaturami spalania. Konstrukcja ta umożliwia znaczne podniesienie wydajności silnika oraz redukcję emisji NOX w porównaniu z tradycyjnymi silnikami spalinowymi pracującymi w cyklu Otto. Silnik w układzie GHP może być zasilany gazem ziemnym lub LPG. Wysoka wydajność całego układu pompy ciepła dodatkowo jest tu zwiększona poprzez zastosowanie modulacji obrotów silnika i współpracę z dołączanymi za pomocą sprzęgieł elektromagnetycznych sprężarkami, w zależności od bieżącego obciążenia układu. W układzie pompy ciepła GHP zastosowano czynnik chłodniczy R410A najnowszej generacji, co pozwala na najbardziej efektywny przebieg procesu skraplania i odparowania w cyklu grzewczym i chłodniczym.Tutaj wpisz swój tekst...