GAZOWA POMPA CIEPŁA

3-RUROWY SYSTEM ECO G MULTI

3-RUROWY SYSTEM Z ODZYSKIEM CIEPŁA UMOŻLIWIAJĄCY RÓWNOCZESNE OGRZEWANIE I CHŁODZENIE

Przedstawiamy jedyny 3-rurowy system gazowych pomp ciepła (GHP) ECO G seria S, oferowany w Europie, który charakteryzuje się jeszcze lepszymi parametrami i wyjątkowymi zaletami, a także możliwością jednoczesnego ogrzewania i chłodzenia. Firma Panasonic oferuje największy wybór urządzeń o mocach od 16 do 25 KM, dostosowanych do różnych rodzajów zasilania i wszelkich wymogów lokalizacji.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

• MOŻLIWOŚĆ RÓWNOCZESNEGO OGRZEWANIA I CHŁODZENIA
• OBNIŻONE ZUŻYCIE GAZU DZIĘKI WYKORZYSTANIU SILNIKA PRACUJĄCEGO W CYKLU MILLERA
• OBNIŻONY POBÓR MOCY DZIĘKI ZASTOSOWANIU SILNIKÓW NA PRĄD STAŁY
• NOWA BUDOWA O OBNIŻONEJ MASIE
• ZWIĘKSZONA WYDAJNOŚĆ PRZY OBCIĄŻENIU CZĘŚCIOWYM
• MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA DO 24 JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH
• MAKSYMALNA DOPUSZCZALNA DŁUGOŚĆ GŁÓWNEGO RUROCIĄGU L1: 145 m
DOSKONAŁE CHARAKTERYSTYKI

3-rurowy system Multi firmy Panasonic umożliwia równoczesne ogrzewanie i chłodzenie, a także indywidualne sterowanie wszystkimi jednostkami wewnętrznymi współpracującymi z pojedynczą jednostką zewnętrzną. Umożliwia to precyzyjne utrzymywanie zróżnicowanych temperatur w poszczególnych pomieszczeniach danego budynku.


DODATKOWA CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA


• Współczynnik przewymiarowania: 50 ÷ 200%
• Powiększona maksymalna długość orurowania (łącznie do 780 m)
• Tryb cichy o poziomie hałasu obniżonym o 2 dB(A)
• Pełna wydajność grzewcza przy temperaturach zewnętrznych do -21 °C
• Brak konieczności odszraniania
• Możliwość zasilania gazem typu propan techniczny (łatwiejsze
  dostosowanie do wymogów danej lokalizacji, a także większa czystość
  paliwa, przekładająca się na dalsze zmniejszenie emisji CO2)
• 10000 godzin pracy silnika pomiędzy przeglądami (średnio przegląd co
  3,2 lata*)
• Przy założeniu 3120 godzin pracy roczne — 12 godz. × 5 dni × 52
  tygodnie
DŁUŻSZE OKRESY MIĘDZYPRZEGLĄDOWE

Urządzenia wymagają przeglądu jedynie co 10 000 godzin. Jest to najlepszy wynik w branży.