GAZOWA POMPA CIEPŁA

SYSTEM ECO-G MULTI

Wysokowydajna praca

Wszystkie modele wyposażone są w wysokiej klasy wymienniki ciepła, które zapewniają wysoką sprawność systemu i jeden z najwyższych wskaźników efektywności energetycznej na rynku.

Najniższa emisja tlenków azotu

Systemy GHP VRF posiadają najniższy poziom emisji tlenków azotu: 66% poniżej średniej. Pionierskie systemy GHP firmy Panasonic wykorzystują całkowicie nową zasadę spalania ubogiej mieszanki ze sterowaniem zwrotnym, która umożliwia obniżenie emisji tlenków azotu do poziomu najniższego z dotychczasowych.

Wysokie parametry

Dzięki zaawansowanej konstrukcji wymienników ciepła, nowy system GHP zapewnia wyższą sprawność i niższe koszty eksploatacji, które razem z usprawnionym sterowaniem silnikiem znacznie podnoszą jego współczynnik wydajności chłodniczej i grzewczej (COP).

Zewnętrzny wymiennik ciepła systemu GHP

• Zintegrowane wężownice wodne i freonowe
• Brak konieczności odszraniania
• Szybsza reakcja na żądanie ogrzewania
Łatwe dodawanie urządzeń w przyszłości

W przyszłości, obciążenie systemu można łatwo zwiększyć poprzez dodanie jednostek wewnętrznych i zewnętrznych, bez konieczności prowadzenia dodatkowego orurowania w pionach instalacyjnych.
Oszczędzanie energii

• Oszczędność energii osiągana poprzez dobór wydajności
• Funkcja programu wyrównującego

Oszczędność energii osiągana jest za pomocą funkcji odpowiedniego rozdziału obciążeń, która umożliwia efektywną pracę urządzeń poprzez koncentrację wydajności chłodniczej/ grzewczej w jednej jednostce zewnętrznej i wyłączanie drugiej jednostki zewnętrznej. W porównaniu do urządzeń konwencjonalnych o podobnym współczynniku COP, funkcja ta umożliwia oszczędzanie energii i obniżenie kosztów eksploatacji, szczególnie w okresach pracy z obciążeniem częściowym, takich jak wiosna i jesień.
Wysoka trwałość

• Zwiększona trwałość systemu dzięki funkcji włączania sekwencyjnego

Funkcja włączania sekwencyjnego polegająca na uruchamianiu w pierwszej kolejności jednostki zewnętrznej o mniejszej liczbie przepracowanych godzin pozwala na wyrównywanie godzin pracy poszczególnych jednostek. Wydłuża to okresy między przeglądami lub wymianą urządzeń.
Niezrównana energooszczędność

Systemy GHP firmy Panasonic zapewniają szybkie i wydajne chłodzenie oraz ogrzewanie, a dodatkowo zwiększają dopływ ciepła do danego pomieszczenia poprzez odzysk ciepła z płynu chłodzącego silnik, które przekazywane jest do czynnika chłodniczego przez wysokowydajny wymiennik płytowy. Ponadto wykorzystywanie ciepła odpadowego z silnika powoduje, że gazowe pompy ciepła firmy Panasonic nie wymagają odszraniania, dzięki czemu dostarczają w sposób ciągły 100% wydajności grzewczej, nawet przy temperaturze zewnętrznej wynoszącej –20 °C. W trybie chłodzenia, ciepło wydzielane przez silnik może zostać wykorzystane do podgrzewania wody użytkowej — system może dostarczyć do 30 kW mocy do podgrzewania wody do temperatury 75 °C. Jeżeli temperatura zewnętrzna jest wyższa niż 7 °C, podgrzewanie wody użytkowej jest możliwe również w trybie ogrzewania.

Wykorzystanie wody lodowej

Systemy GHP są również dostępne w opcji przygotowania wody lodowej, którą można połączyć z pojedynczymi jednostkami zewnętrznymi lub włączyć do układu jednostek wewnętrznych działających w systemie bezpośredniego odparowania. Systemem można sterować za pomocą systemu BMS lub panelu sterowania firmy Panasonic. Temperaturę wody lodowej można ustawiać w zakresie +5 ÷ 15 °C, a temperaturę w trybie ogrzewania w zakresie 25 ÷ 55 °C. Brak konieczności odszraniania

JEŻELI SYSTEM PRACUJE W TRYBIE OGRZEWANIA, PRZY TEMPERATURZE ZEWNĘTRZNEJ PONIŻEJ 7 °C WENTYLATORY ZEWNĘTRZNE WYŁĄCZAJĄ SIĘ, DODATKOWO ZMNIEJSZAJĄC ZUŻYCIE ENERGII I EMISJĘ CO2.
Maksymalna liczba połączonych jednostek zewnętrznych: 2 Maksymalna moc połączonych jednostek zewnętrznych: 50 KM Maksymalna liczba połączonych jednostek wewnętrznych: 48¹ Współczynnik przewymiarowania wydajności jednostek wewnętrznych: 50 ÷ 130%
Brak przestojów podczas dokonywania przeglądów

• Funkcja manualnego wzajemnego zastępowania urządzeń 
   umożliwiająca brak przestojów systemu podczas przeglądów

• Możliwość dokonywania przeglądów w dni robocze ze względu
  na możliwość utrzymania pracy systemu podczas przeglądu

• Funkcja automatycznego wzajemnego zastępowania urządzeń
   umożliwiająca ciągłą pracę systemu


W przypadku wyłączenia jednej z jednostek zewnętrznych, funkcja automatycznego zastępowania urządzeń natychmiast uruchomi drugą jednostkę i zapewni utrzymanie pracy systemu. Na czas przeglądu, jednostkę zewnętrzną można odciąć od systemu zamykając znajdujący się w niej zawór. Druga jednostka zewnętrzna zapewni ciągłą pracę systemu.
Łatwość instalacji

• Dzięki zastosowaniu wspólnego orurowania głównego koszt
  instalacji i czas
jej wykonania zostały znacznie obniżone

Poprzez podłączenie całego orurowania koniecznego dla wszystkich jednostek wewnętrznych do wspólnego obiegu głównego w każdym systemie, liczba rur została zmniejszona o połowę*, co doprowadziło do uproszczenia instalacji. Ponadto, przestrzeń zajmowaną przez orurowanie w pionach instalacyjnych można zmniejszyć o 2/3*.

Połączenie całego orurowania niezbędnego dla wszystkich jednostek zewnętrznych w jeden obieg w ramach każdego systemu (liczba rur zmniejszona o połowę).

PRZYKŁAD FUNKCJI WŁĄCZANIA SEKWENCYJNEGO